กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   31 กรกฎาคม 2561   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     31 สิงหาคม 2561   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    7 กันยายน2561  
  ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล  
    31 สิงหาคม 2561  
     
 
DOWNLOAD
 
  Format บทคัดย่อ(English)  
  Format บทคัดย่อ(Thai)  
  Registration Form  
   
   
   
   
   
   
   

Highlight topics

 
   
 • Early life nutrition and development as foundation of healthy society: Epigenetic related to developmental stage in fetal life
 • Early life nutrition influencing long term health
 • Nutrition for healthy pregnancy
 • Miracle of the first 1000 days of life: Early Life Nutrition
 • Nutrition and smart child 4.0: Physical, mental, and behavioral aspects
 • Children and adolescent’s nutrition
 • Nutrition for specialties: Working adult, elderly, monks
 • Nutrition and kidney diseases in children and adults: When, what, and how
 • Nutrition literacy for healthy longevity
 • Food Innovation and Research Network
 • Quality & safety: Street food
 • Precision nutrition: Personalized nutritional approaches