กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   15 สิงหาคม 2561   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     31 สิงหาคม 2561   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    7 กันยายน2561  
  ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล  
    31 สิงหาคม 2561  
     
 
DOWNLOAD
 
  Format บทคัดย่อ(English)  
  Format บทคัดย่อ(Thai)  
  Registration Form  
  First Announcement  
  Poster การประชุม  
  Scientific program  
  จดหมายเชิญประชุม  
   

ติดต่อเรา Contact Us

 
   

สำนักงานเลขานุการการประชุมฯ

บริษัท มายด์ แมพ ออแกไนเซอร์ จำกัด

Email: tcn.conference@gmail.com
โทรศัพท์:  081-701-8345
โทรสาร: 02-950-7423

 
   
ติดต่อเรา Contact Us
     
  ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ
  Email ของผู้ติดต่อ
  เรื่อง
  ข้อความ