กำหนดวันสำคัญ
 
  ปิดรับบทคัดย่อ  
   31 กรกฎาคม 2562   
  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
     15 สิงหาคม 2562   
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนอัตราพิเศษ  
    25 สิงหาคม 2562  
     

ทุนวิจัย และ รางวัล

 
   
 
   

 

 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยและรางวัล ประจำปี 2561 ดังนี้

  • Nestle Nutrition Research Award 2018
    ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางด้านโภชนาการในมนุษย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • Ajinomoto Young Researcher Award 2018
    นักวิจัยดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

 

กำหนดการขอทุนและรางวัล ประจำปี 2561

  • สมัครขอรับทุนและรางวัล ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (โดยนับวันประทับตราเป็นสำคัญ)
  • ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่ให้ download  

 

 
   
   
 

ปิดรับสมัครขอทุนและรางวัล 31 สิงหาคม 2561