การประชุมเชิงปฎิบัติการ สานเสริมสร้างพลัง การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียน

 ครั้งที่ ๑ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคกลาง   ครั้งที่ ๒ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคเหนือ   ครั้งที่ ๓ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคใต้   ครั้งที่ ๔ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นท [ ... ]

อ่านต่อ
Video ประชุมโภชนาการสัญจรครั้งที่ 1Video ประชุมโภชนาการสัญจรครั้งที่ 1

Video ประชุมโภชนาการสัญจรครั้งที่ 1   ภาพงานประชุมโภชนาการสัญจรครั้งที่ 1  

อ่านต่อ