ครั้งที่ ๑ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคกลาง

 

ครั้งที่ ๒ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคเหนือ

 

ครั้งที่ ๓ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคใต้

 

ครั้งที่ ๔ สำหรับ ร.ร.และภาคีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ