การประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ 26-27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

เว็บไซต์งานประชุม http://www.inmu.mahidol.ac.th/4decades_INMU/