ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  Symposium: “Nutrition in the 1,000 days of life in Southeast Asia” ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด โปรดติดต่อลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้า ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รายละเอียดในเอกสารด้านล่าง

 

QR CODE AGENDA

 

 

ดาวน์โหลด 

1. Agenda