สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามได้ที่

 

 

Website :  http://www.anresconference2018.org/

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.