สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ แสดงความยินดีกับนางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการได้รับทุน Nestle Research Award 2018 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561