ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  ในหัวข้อ “The realm of nutrition science: Dynamics of nutrients and management in diseases”  วันที่จัด  24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถานที่จัดงาน  ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

การลงทะเบียน>>> ขอเชิญลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ (https://docs.google.com/forms/d/1Dj2SCrTC_jZy_f17WTXUWGiAAOEunO1npCylRoTB3Bk/viewform?edit_requested=true)