วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562เวลา 8.00 – 13.30   

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สามารถลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZt7OsewVt1nxAcJQYQS6r0CHa7b6n3rljSwPDkuBButOr3Q/viewform