จัดโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่  2  สิงหาคม  2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

  

ค่าลงทะเบียน

     1. บุคคลทั่วไป                                      1,000            บาท

     2.  นิสิต นักศึกษา สมาชิกสมาคม                     500            บาท

 

<< ดาวน์โหลดโปรแกรมงานประชุม >> 

 

 

Registration fee / ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี

เลขที่บัญชี 123-4-62711-3

ชื่อบัญชี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ 

 

เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้ที่ https://forms.gle/bs6fastPB3xpjXk78